Πρόσφατοι σεισμοί σε χάρτη

Πιο κάτω θα βρεις με απεικόνιση σε χάρτη τους πιο πρόσφατους σεισμούς στην Ελλάδα.

Η πράσινη γραμμή στο χάρτη υποδηλώνει τα κύρια ρήγματα/τεκτονικές πλάκες